Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 515 850 983
E-MAIL: biuro@constans.co

Aktualności

Zmiana adresu oddziału biura w Warszawie - Łopuszańska 55

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 sierpnia 2022 roku nastąpiła zmiana adresu oddziału naszego biura w Warszawie. Nowy adres oddziału Warszawa to:

Biuro Rachunkowe CONSTANS Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 55 lok 6
02-232 Warszawa

Połączenie przedsiębiorstw Biura Rachunkowego CONSTANS Sp. z o.o. oraz Biura Rachunkowego REVISOR Sp. z o.o. Sp. K.

28 września 2020 zakończył się formalny proces połączenia Biura Rachunkowego REVISOR Sp. z o.o. Sp. K. oraz Biura Rachunkowego CONSTANS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: CONSTANS), który jest ukierunkowany na rozwój i poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz innowacyjność obsługi klientów. Wszystkie te działania będą umożliwiały naszym klientom zwiększenie efektywności i  poprawę bezpieczeństwa w kwestiach księgowych i podatkowych.

Klauzula informacyjna RODO

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązywać zaczynają regulacje ujęte w ROZPORZĄDZENIUPARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „Rozporządzenie”). Z uwagi na powyższe koniecznym jest dostosowanie obecnych procedur dotyczących ochrony danych osobowych, stosowanych w Biurze Rachunkowym Constans sp. z o.o. do procedur wymaganych przepisami Rozporządzenia.

Certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego

Nasze Biuro Rachunkowe zostało pozytywnie zweryfikowane i otrzymało certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego.

Po pozytywnej weryfikacji „Biuro Rachunkowe CONSTANS” otrzymuje Certyfikat „Rzetelnego Biura Rachunkowego”, który jest potwierdzeniem świadczenia usług w sposób rzetelny i profesjonalny.

Wyciąg z Regulaminu Fakturowania Spółki CONSTANS Sp. z o.o.

W związku z wejściem nowych przepisów dotycząch fakturowania zamieszczamy wyciąg z Regulaminu Fakturowania Spółki CONSTANS Sp. z o.o.
W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktury - zamieszczamy wzór faktury zwykłej jaką wystawia Spółka.
Pełna treść Regulaminu Fakturowania Spółki CONSTANS Sp. z o.o. znajduje się w siedzibie Spółki.

 
WYCIĄG Z REGULAMINU FAKTUROWANIA SPÓŁKI CONSTANS SP. Z O.O.

 § 1

Usługowe prowadzenie ksiąg po zmianach

Po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie mogła prowadzić każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli nie była karana za ściśle określone przestępstwa. Będzie ona obowiązana zawrzeć umowę ubezpieczenia OC wyłącznie za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wybór Biura Rachunkowego

Nowe kwalifikacje i uprawnienia - doradztwo podatkowe

Z przyjemnością informujemy, że nasza kadra poszerzyła swoje kwalifikacje i uprawnienia. Pan Mariusz Janota ukończył Studium Podatkowe prowadzone pod kierownictwem prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego i jest absolwentem Instytutu Studium Podatkowego.

Program nauki Studium obejmował swoim zakresem następującą tematykę:

Zmiana siedziby

W związku z rozwojem naszej firmy, uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2012 r. siedziba Spółki Constans Sp. z o.o. zmienia lokalizację:

Nasz nowy adres:
CONSTANS Sp. z o.o.
Biuro Rachunkowe
Doradztwo prawno-finansowo-ubezpieczeniowe

Al. Bolesława Krzywoustego 6 lok 53 (Os. 1000-lecie)
40-870 Katowice

Od 01 stycznia 2012 korespondencję prosimy kierować pod wyżej podany adres. Mapka dojazdu do firmy zostanie zamieszczona na stronie www.constans.co

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
8.30 - 16.30
Wtorek, Czwartek
8.30 - 18.00