Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 515 850 983
E-MAIL: biuro@constans.co

Artykuły podatkowe

Split payment od 1 lipca 2018 roku

Od 1 lipca 2018 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o VAT, dotyczące wprowadzenia tzw. mechanizmu split payment, czyli podzielonej płatności w VAT. Mechanizm podzielonej płatności, będzie miał zastosowanie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma być dobrowolne, a decyzję co do jego stosowania podejmować będą nabywcy towarów i usług.

Parkowanie pojazdu pod domem pracownika a odliczenie VAT

Organy podatkowe bardzo restrykcyjnie podchodzą do prawa do odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. W związku z tym odmawiają prawa do pełnego odliczenia VAT w sytuacji, gdy pracownik firmy (np. przedstawiciel handlowy) parkuje służbowe auto pod swoim domem. Ich zdaniem, dopóki mamy do czynienia z czynnikiem ludzkim, zawsze istnieje potencjalna możliwość wykorzystania tego pojazdu do celów prywatnych. Jednak sądy administracyjne uważają inaczej.

Zasady odliczania VAT

Roczny limit w składkach ZUS w 2018 r.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma być zniesione, ale dopiero od 1 stycznia 2019 r. W przyszłym roku prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej będzie wynosiło 4.443 zł. Natomiast roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2018 r. będzie wynosiło 133.290 zł.

Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe

Jeżeli wydatki poniesione przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną na czynsz oraz media są związane z prowadzoną (zarejestrowaną) w jego prywatnym mieszkaniu działalnością gospodarczą, wówczas mogą być one zaliczone do firmowych kosztów podatkowych. Możliwości tej przepisy ustawy o pdof nie uzależniają jednocześnie od wyodrębnienia - w dosłownym (fizycznym) sensie - pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w piśmie udostępnionym Wydawnictwu w dniu 6 grudnia 2017 r.

Weryfikacja zgłoszenia VAT-R a prawo do odliczenia VAT

Brak zarejestrowania dostawcy towaru/usługodawcy jako podatnika VAT czynnego w związku z realizacją procesu rejestracji jako taki nie pozbawia nabywcy towaru/usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego. Tak uznał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedziach na interpelacje poselskie nr 15666 i nr 15711.

Podatki 2017 - Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. zł.

Już od 12 sierpnia 2017 przedsiębiorcy będą mieli możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł. Z tego rozliczenia będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków UE. Nowa ulga ma stanowić zachętę zarówno dla już funkcjonujących firm, jak i dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.

Zmiana art. 43 ustawy o VAT od dnia 1 lipca 2017 r.

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zmiana w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług polegająca na wykreśleniu ust. 13 i 14. Oznacza to, że ze zwolnienia wyłączone zostały usługi stanowiące element usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, który to element sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia tych usług.

Podatki 2017 - zmiany

Podatki 2017 – jak każdego roku ustawodawca przygotował dla polskich przedsiębiorców pakiet zmian w prawie podatkowym. Najważniejsze zmiany mające wpływ na działalność naszych klientów przygotowaliśmy w formie streszczenia.

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2017 r.

Sposób zapłaty będzie miał wpływ na koszty podatkowe

Na podpis Prezydenta czeka ustawa nowelizująca obie ustawy o podatku dochodowym oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (stan na dzień oddania GP do druku). W zakresie dotyczącym podatku dochodowego przynosi ona zmiany związane z korektą kosztów. Do korekty takiej będzie zobowiązany przedsiębiorca, który reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów dokonując zapłaty w gotówce zamiast za pośrednictwem rachunku bankowego, w przypadku gdy jednorazowa wartość takiej transakcji przekroczy 15.000 zł (bez względu na ilość płatności w ramach tej transakcji).

Ryczałt za jazdy lokalne jest pracowniczym przychodem podatkowym

Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Pracownicy często wykorzystują swoje prywatne samochody na potrzeby firmowe w jazdach lokalnych. Pracodawca w takich przypadkach dokonuje im zwrotu kosztów używania tych aut na podstawie faktycznego przebiegu pojazdu w ramach tzw. kilometrówki bądź w formie zryczałtowanej. Zasady zwrotu ryczałtowego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Strony

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
8.30 - 16.30
Wtorek, Czwartek
8.30 - 18.00