Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 515 850 983
E-MAIL: biuro@constans.co

Artykuły podatkowe

Od 1 lipca 2015 r. będzie można odliczać VAT od paliwa do samochodu osobowego

Od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, czyli pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Wynika to z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT.

Diety przedsiębiorcy w kosztach firmy

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość diet z tytułu podróży służbowych odbywanych do miejscowości świadczenia usług, ale tylko do wysokości określonej w rozporządzeniu o podróży służbowej. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2014 r., nr ITPB1/415-518/14/AK.

Kasy fiskalne 2015: Nowe przepisy ws. zwolnień z obowiązku ewidencji

Z początkiem 2015 r. znacznie ograniczony zostanie zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowego rozporządzenia ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projektodawca liczy na wzrost wpływów podatkowych o ok. 125 mln zł w skali roku.

Samochody w ustawie o VAT po 1 kwietnia 2014.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie kolejne zmiany w ustawie o VAT. W ramach tej nowelizacji prawodawca modyfikuje zasady wyznaczania i odliczania podatku naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Dodatkowo wprowadzony zostanie system korekt podatku od towarów i usług, których stosowanie będzie obowiązkowe lub dopuszczalne (w zależności od tego czy jest to korekta in plus czy zmniejszająca) w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu.

Nowa definicja

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. fundamentalnie zmienią się zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT.

Dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi jako zasada powstawania obowiązku podatkowego

Zasady wystawiania faktur w 2014 r.

W 2014 r. zmienią się zasady wystawiania faktur. Przepisy dotyczące faktur zostaną przeniesione do ustawy o VAT i będą wynikały z nowo dodanych art. 106a-106q ustawy o VAT. Zmieni się przede wszystkim podstawowy termin wystawiania faktur. Natomiast w stosunku do niektórych czynności określono szczególne zasady wystawiania faktur.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia i jego pochodnych w 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy będzie wynosiło 1.680 zł. Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia została ustalona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. poz. 1074). Natomiast pracownicy niepełnoetatowi otrzymają wynagrodzenie minimalne w kwocie proporcjonalnej do wielkości etatu.

Ponadto w okresie pierwszego roku pracy zawodowej pracownik może otrzymać 80% minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2014 r. kwota ta wyniesie 1.344 zł.

Limit w VAT dla małych podatników bez zmian

Dla celów podatku od towarów i usług nie przewiduje się aktualnie weryfikacji ustalonego limitu obrotów dla małych podatników. Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18790.

Jak wynika z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, za małych podatników uznaje się m.in. podatników VAT, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro - w 2013 r. wynosi ona 4.922.000 zł.

Co warto wiedzieć o odroczeniu płatności w ZUS?

Płatnik składek mający chwilowe problemy związane z terminowym opłacaniem składek ubezpieczeniowych do ZUS może, po spełnieniu pewnych warunków, liczyć na pomoc ze strony organu rentowego. W takiej sytuacji ZUS może bowiem wyrazić takiej osobie zgodę na uregulowanie należności składkowych w nowym, późniejszym terminie. Krótko mówiąc, może zgodzić się na odroczenie terminu płatności zobowiązań z tytułu składek.

Czym jest odroczenie?

Odsetki od kredytu hipotecznego w kosztach najmu

Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przeznaczonej pierwotnie na cele mieszkaniowe podatnika, która w późniejszym czasie stała się przedmiotem najmu, można uznać za związane z uzyskiwaniem przychodu z najmu. W konsekwencji mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tego źródła. Jednak bezpośrednio podatnik może obciążać koszty wyłącznie odsetkami od kredytu, które zostały faktycznie zapłacone po rozpoczęciu najmu nieruchomości.

Strony

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
8.30 - 16.30
Wtorek, Czwartek
8.30 - 18.00