Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 801 009 751
E-MAIL: biuro@constans.co

Artykuły podatkowe

Limit w VAT dla małych podatników bez zmian

Dla celów podatku od towarów i usług nie przewiduje się aktualnie weryfikacji ustalonego limitu obrotów dla małych podatników. Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18790.

Jak wynika z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, za małych podatników uznaje się m.in. podatników VAT, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro - w 2013 r. wynosi ona 4.922.000 zł.

Co warto wiedzieć o odroczeniu płatności w ZUS?

Płatnik składek mający chwilowe problemy związane z terminowym opłacaniem składek ubezpieczeniowych do ZUS może, po spełnieniu pewnych warunków, liczyć na pomoc ze strony organu rentowego. W takiej sytuacji ZUS może bowiem wyrazić takiej osobie zgodę na uregulowanie należności składkowych w nowym, późniejszym terminie. Krótko mówiąc, może zgodzić się na odroczenie terminu płatności zobowiązań z tytułu składek.

Czym jest odroczenie?

Odsetki od kredytu hipotecznego w kosztach najmu

Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przeznaczonej pierwotnie na cele mieszkaniowe podatnika, która w późniejszym czasie stała się przedmiotem najmu, można uznać za związane z uzyskiwaniem przychodu z najmu. W konsekwencji mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tego źródła. Jednak bezpośrednio podatnik może obciążać koszty wyłącznie odsetkami od kredytu, które zostały faktycznie zapłacone po rozpoczęciu najmu nieruchomości.

Ubezpieczenie rodzica w ZUS po złożeniu dokumentów

Od 1 września 2013 r. każda osoba, która sprawuje osobistą opiekę na własnym dzieckiem lub dzieckiem swojego małżonka albo dzieckiem przysposobionym, może mieć opłacane z budżetu państwa składki emerytalno-rentowe i zdrowotną (lub tylko emerytalną). Z takiego rozwiązania może korzystać przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia wymaga osobistej opieki tej osoby, ubezpieczeniom może ona podlegać przez okres do 6 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Przewoźnik zdecyduje, w którym momencie rozliczy podatek VAT

Minister Finansów wydał w dniu 8 sierpnia 2013 r. interpretację ogólną nr PT3/033/2/323/AEW/ 13/RD82408 dotyczącą ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług transportowych i spedycyjnych, po wyroku TS UE w sprawie C-169/12.

Strony

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek
17.00 - 21.00