Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 515 850 983
E-MAIL: biuro@constans.co

Artykuły podatkowe

Ubezpieczenie rodzica w ZUS po złożeniu dokumentów

Od 1 września 2013 r. każda osoba, która sprawuje osobistą opiekę na własnym dzieckiem lub dzieckiem swojego małżonka albo dzieckiem przysposobionym, może mieć opłacane z budżetu państwa składki emerytalno-rentowe i zdrowotną (lub tylko emerytalną). Z takiego rozwiązania może korzystać przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia wymaga osobistej opieki tej osoby, ubezpieczeniom może ona podlegać przez okres do 6 lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Przewoźnik zdecyduje, w którym momencie rozliczy podatek VAT

Minister Finansów wydał w dniu 8 sierpnia 2013 r. interpretację ogólną nr PT3/033/2/323/AEW/ 13/RD82408 dotyczącą ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług transportowych i spedycyjnych, po wyroku TS UE w sprawie C-169/12.

Strony

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
8.30 - 16.30
Wtorek, Czwartek
8.30 - 18.00