Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 515 850 983
E-MAIL: biuro@constans.co

Diety przedsiębiorcy w kosztach firmy

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość diet z tytułu podróży służbowych odbywanych do miejscowości świadczenia usług, ale tylko do wysokości określonej w rozporządzeniu o podróży służbowej. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2014 r., nr ITPB1/415-518/14/AK.

Podatniczka w ramach działalności gospodarczej prowadzi indywidualną praktykę pielęgniarską. Działalność tę wykonuje dojeżdżając kilkanaście razy w miesiącu do szpitala znajdującego się w miejscowości innej niż miejscowość jej zamieszkania i siedziby firmy. Do organu podatkowego zwróciła się z zapytaniem, czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności może zaliczyć wartość diet z tytułu podróży służbowych polegających na dojazdach do i z miejsca wykonywania działalności. Jej zdaniem takie obciążenie kosztów podatkowych jest możliwe.

Organ podatkowy zauważył, że w odniesieniu do przedsiębiorcy istotnym kryterium dla uznania wyjazdu za podróż służbową jest ustalenie, czy wyjazd ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Tym samym odesłanie w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o pdof do pojęcia pracownika może mieć zastosowanie jedynie w kontekście ograniczenia wysokości diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą, nie zaś samej zasady dopuszczalności zastosowania tego przepisu do wymienionych w nim podmiotów.

Wobec tego z kosztów podatkowych należy wyłączyć wartość diet z tytułu podróży służbowych przedsiębiorców, ale tylko w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom. W zakresie uwzględniania w kosztach podatkowych kosztów podróży służbowych przedsiębiorców przepisy ustawy o pdof nie przewidują bowiem jakichkolwiek wyłączeń o charakterze przedmiotowym lub podmiotowym.

Dodatkowo organ podatkowy podkreślił, że także orzecznictwo sądów administracyjnych ukształtowało w omawianym zakresie jednolitą linię rozstrzygnięć wskazując, iż nie znajduje uzasadnienia stanowisko, że jedynie podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi podróży służbowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności nie wchodzi w zakres tych podróży.

W konsekwencji organ podatkowy uznał, że podatniczka może zaliczyć do kosztów podatkowych wartość diet z tytułu podróży służbowych odbywanych z miejscowości zamieszkania do miejscowości świadczenia usług pielęgniarskich. Z tym że wysokość tych diet nie może przekroczyć wysokości diet wynikających z przepisów rozporządzenia o podróży służbowej pracowników sfery budżetowej.

Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
8.30 - 16.30
Wtorek, Czwartek
8.30 - 18.00