Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 515 850 983
E-MAIL: biuro@constans.co

Dlaczego My

Firma zewnętrzna (biuro obsługi rachunkowej i doradztwa prawno-podatkowego):
Niskie koszty zarządzania kontraktem
Pracownik (księgowość i obsługa prawno-podatkowa prowadzona w firmie):
Wysokie koszty utrzymania pracownika (Kodeks Pracy)

Firma zewnętrzna:
Zawsze można zmienić usługodawcę na innego w razie niezadowolenia z wykonanej pracy
Pracownik:
Niezadowolenie z pracownika wiąże się z problemem znalezienia wykwalifikowanego następcy

Firma zewnętrzna:
Wysokie kompetencje obsługującej firmy, duży obiektywizm w doborze zasad rachunkowo-podatkowych
Pracownik:
Brak obiektywizmu w doborze zasad, pracownik wykonuje prace najwygodniejszą dla siebie

Firma zewnętrzna:
Brak kosztów szkoleń - podnoszenia kwalifikacji
Pracownik:
Konieczność szkolenia, aby sprostać ciągłym zmianom w przepisach rachunkowo - podatkowych

Firma zewnętrzna:
Brak problemu ze świadczeniami socjalnymi dla pracowników
Pracownik:
Przerwy urlopowe i inne świadczenia socjalne dla pracowników

Firma zewnętrzna:
Doświadczenie to suma doświadczeń zespołu ludzi pracujących dla różnych podmiotów gospodarczych
Pracownik:
20 letnia praktyka pracy pracownika w jednym zakładzie jest tylko 20 krotną roczną praktyką pracy

Firma zewnętrzna:
Firma pobiera stałe wynagrodzenie
Pracownik:
Pracownicy pobierają stałe wynagrodzenie

Firma zewnętrzna:
Dodatkowe zlecenie jest przyjmowane za odpowiednio wyższą opłatę
Pracownik:
Dodatkowe czynności są realizowane w godzinach nadliczbowych, ale w ograniczonym wymiarze

Firma zewnętrzna:
Niskie koszty rozwiązania umowy
Pracownik:
Duże koszty rozwiązania umowy o pracę

Firma zewnętrzna:
Nie choruje
Pracownik:
Może udać się na zwolnienie lekarskie

Firma zewnętrzna:
Dowolny okres wypowiedzenia umowy (zawarta klauzula)
Pracownik:
Obowiązują odpowiednie okresy wypowiedzenia umowy o pracę (Kodeks Pracy)

Firma zewnętrzna:
Łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania pracy (obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)
Pracownik:
Praktycznie żadna możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania obowiązków

Firma zewnętrzna:
Duże doświadczenie w obsłudze kontroli podatkowych i skarbowych (obsługa od kilku do kilkunastu kontroli rocznie) pewna i sprawna obrona efektów swojej pracy
Pracownik:
Kontakt z kontrolą raz na kilka lat lub rzadziej

Firma zewnętrzna:
Można zagwarantować sobie bezpieczeństwo przetwarzania danych
Pracownik:
Trudno zabezpieczyć się przed utratą pracownika wraz z ważnymi informacjami dla firmy. Człowiek jest najsłabszym ogniwem w procesie

 


 

Po podpisaniu umowy z naszą Firmą klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dokumentów sprzedaży (oraz ewentualnych dokumentów magazynowych, przyjmowania i kontroli pod względem merytorycznym i formalnym dokumentów zakupu).
Dokumenty te należy dostarczyć do Firmy do dnia określonego w umowie (zwyczajowo do 5-go każdego miesiąca za m-c poprzedni).

Przekazanie dokumentów następuje na podstawie sporządzonego przez strony protokołu. Firma w granicach przedłożonych dokumentów i przekazanych informacji prowadzi księgi i wszystkie ewidencje, do prowadzenia których z mocy prawa zobowiązany jest klient. Przekazuje także klientowi wyniki firmy oraz wysokości należnych składek ZUS oraz podatków do zapłaty(telefon, fax, e-mail, SMS wg uzgodnienia).

Równocześnie Firma sporządza, podpisuje (pełnomocnictwo klienta) właściwe deklaracje, które dostarcza do właściwych urzędów (Urząd Skarbowy, ZUS, GUS). Obsługa finansowo-księgowa przez Firmę to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. To nie są tak bardzo skomplikowane czynności, to praktycznie mniej niż połowa Państwa obsługi przez kancelarię.

Co zatem składa się na pełną obsługę?

Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik naszego biura musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie wspólnie z doradcami podatkowymi wzajemnie współpracującymi (zawsze z zasadą zachowania tajemnicy) . O ile sytuacja tego wymaga Firma zasięga opinii radcy prawnego, doradcy podatkowego na stałe z nami współpracującego.

W trakcie trwania umowy Firma udziela klientowi wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień. W przypadku jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych klientów w odpowiednich Urzędach Skarbowych (na podstawie udzielonych pełnomocnitcw lub w obecności klienta).

Firma w pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy, a jeśli trzeba to reprezentuje Państwa.
Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy Firmy jest umiejętność obsługi ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych. Księgowa zatrudniona w firmie na etacie spotyka się z kontrolą raz na kilka lat albo rzadziej. Biuro Rachunkowe i jego pracownicy obsługują od kilku do kilkunastu kontroli w roku, co powoduje, że dużo sprawniej bronią efektów swej pracy.

Czy taka obsługa jest droga i stać na nią tylko duże firmy? Nasza firma zawsze stała na stanowisku, że na nasze usługi musi być stać każdego klienta, który ma świadomość odpowiedzialności jaką przenosi na Firmę. Profesjonalna obsługa nie może być wykonywana za amatorską cenę.

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
8.30 - 16.30
Wtorek, Czwartek
8.30 - 18.00