Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 515 850 983
E-MAIL: biuro@constans.co

Niższa stawka PIT i wyższe koszty pracownicze od 1 października 2019

Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2019 r. Senat uchwalił m.in. ustawę o zmianie ustawy o pdof oraz ustawy o zmianie ustawy o pdof oraz niektórych innych ustaw. W wyniku nowelizacji ustawy o pdof z dniem 1 października 2019 r. zostanie obniżona stawka PIT z 18% na 17%, przy jednoczesnym zachowaniu stawki 32% dla dochodów ponad 85.528 zł.

Obniżenie stawki podatku z 18% do 17% będzie dotyczyć ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli zarówno pracowników, osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło, jak i emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców korzystających z tego sposobu opodatkowania w ramach zasad ogólnych. W ustawie nowelizującej przyjęto, że w rozliczeniu rocznym za 2019 r. najniższa stawka PIT wynosić będzie 17,75%. Jest to wypadkowa obowiązywania przez 9 miesięcy 2019 r. stawki 18%, a przez 3 miesiące 17% w odniesieniu do dochodów dotyczących całego 2019 r. Zmienią się także kwoty zmniejszające podatek uwzględniane w rozliczeniu rocznym (są one różne w zależności od kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym). Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. kwota zmniejszająca podatek wyniesie 525,12 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w sposobie obliczania zaliczek na podatek dochodowy przy zastosowaniu skali podatkowej od dochodów uzyskanych w 2019 r. przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej, a także podatników osiągających dochody z najmu. Znowelizowany sposób obliczania zaliczek będzie dotyczył zaliczek obliczanych od dnia 1 października br. Zatem obejmie już zaliczkę obliczaną do 20 października br., czyli np. za wrzesień 2019 r. lub za III kwartał 2019 r. Tak jak dotychczas zaliczki te będą obliczane narastająco od początku roku, ale z zastosowaniem stawki PIT w wysokości 17,75% oraz kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł.

Po zmianach od 1 października 2019 r. miesięczne podstawowe koszty pracownicze wyniosą 250 zł, a dla dojeżdżających 300 zł miesięcznie. Dotyczy to także osób uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy o pdof. Z kolei w 2019 r. limit roczny kosztów dla jednoetatowców miejscowych podwyższono z 1.335 zł do 1.751,25 zł, a dla jednoetatowców dojeżdżających z 1.668,72 zł do 2.151,54 zł. Natomiast limit roczny dotyczący wieloetatowców miejscowych zwiększono z 2.002,05 zł do 2.626,54 zł, a limit roczny dla wieloetatowców dojeżdżających podwyższono z 2.502,56 zł do 3.226,92 zł.

Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
8.30 - 16.30
Wtorek, Czwartek
8.30 - 18.00