Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 801 009 751
E-MAIL: biuro@constans.co

Od 1 lipca 2015 r. będzie można odliczać VAT od paliwa do samochodu osobowego

Od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, czyli pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Wynika to z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT.

Są to wydatki związane m.in. z nabyciem tych pojazdów, używaniem ich w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze, nabyciem paliw do ich napędu, serwisowaniem, naprawą i konserwacją oraz nabyciem innych towarów i usług związanych z eksploatacją i użytkowaniem tych pojazdów.

Ograniczone prawo do odliczenia VAT przysługuje, gdy pojazdy samochodowe nie spełniają warunków do skorzystania z pełnego prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodem (np. samochód wykorzystywany jest także do celów prywatnych podatnika).

Jednak w stosunku do niektórych pojazdów wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) nie przysługuje 50% prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Ten całkowity zakaz odliczania VAT od zakupu paliwa obowiązuje do końca czerwca 2015 r. i odnosi się do:

1) samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa powyżej, są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w tych dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.

Zatem od 1 lipca 2015 r. podatnicy używający do działalności wyżej wymienione wcześniej w pkt 1, 2 samochody będą mogli odliczać 50% VAT od wydatków związanych z nabyciem paliwa do ich napędu.

Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek
17.00 - 21.00