Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 515 850 983
E-MAIL: biuro@constans.co

Przewoźnik zdecyduje, w którym momencie rozliczy podatek VAT

Minister Finansów wydał w dniu 8 sierpnia 2013 r. interpretację ogólną nr PT3/033/2/323/AEW/ 13/RD82408 dotyczącą ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług transportowych i spedycyjnych, po wyroku TS UE w sprawie C-169/12.

Warto przypomnieć, że w stosunku do usług transportowych i spedycyjnych polski ustawodawca określił w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a) i b) ustawy o VAT szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku tych usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi. We wspomnianym wyroku TS UE orzekł, że przepisy ustawy o VAT określające szczególny moment powstania obowiązku podatkowego są niezgodne z przepisami unijnymi.

Minister Finansów dał więc podatnikowi wybór, czy przy świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych będzie rozliczał VAT zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a) i b) ustawy o VAT, czy też w sytuacji, gdy nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury, obowiązek podatkowy będzie rozpoznawał z chwilą wykonania usługi, bądź też, gdy będzie zobowiązany do wystawienia faktury - obowiązek podatkowy będzie rozpoznawał z chwilą jej wystawienia, nie później niż w 7. dniu, licząc od dnia wykonania usługi.

Jak wyjaśnił Minister, zastosowanie jednego ze wskazanych wcześniej momentów powstania obowiązku podatkowego determinuje właściwy termin wystawienia faktury, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur.

Jednocześnie Minister przypomniał, że od 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony dotychczas obowiązujący art. 19 ustawy o VAT i wprowadzony nowy przepis art. 19a. W konsekwencji od początku 2014 r. nie będzie już określenia szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w stosunku do usług transportowych.

Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
8.30 - 16.30
Wtorek, Czwartek
8.30 - 18.00