Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 801 009 751
E-MAIL: biuro@constans.co

Roczny limit w składkach ZUS w 2018 r.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma być zniesione, ale dopiero od 1 stycznia 2019 r. W przyszłym roku prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej będzie wynosiło 4.443 zł. Natomiast roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2018 r. będzie wynosiło 133.290 zł.

Obecnie roczna podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ograniczona. Limit ten wynosi 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2017 r. wynosi on 127.890 zł. Do czasu osiągnięcia przez ubezpieczonego tej kwoty płatnik oblicza, potrąca i następnie przekazuje do ZUS należne za ubezpieczonego składki emerytalno-rentowe. W momencie gdy roczna podstawa wymiaru tych składek (liczona narastająco od stycznia) osiągnie ten poziom, płatnik zaprzestaje dalszego naliczania i opłacania za ubezpieczonego tych składek, aż do końca danego roku kalendarzowego.

Pod koniec listopada br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mającą na celu zniesienie od 1 stycznia 2018 r. górnego limitu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Konsekwencją tej zmiany, np. w przypadku pracownika, byłoby odprowadzanie do ZUS składek emerytalno-rentowych od całego jego przychodu.

Zniesienie jednej z istotnych instytucji systemu ubezpieczeń, jaką jest dotychczasowe ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, będzie miało poważne konsekwencje finansowe, społeczne i gospodarcze. Ponadto realizacja znowelizowanych przepisów będzie stanowiła poważne zadanie dla systemu informatycznego ZUS, który powinien dysponować odpowiednim czasem dla wdrożenia proponowanych uregulowań. Dlatego senatorowie na 51. posiedzeniu stwierdzili, że zapewnienie odpowiedniego okresu vacatio legis jest w tym przypadku niezbędne i wprowadzili do ustawy poprawkę przesuwającą termin wejścia w życie proponowanych zmian na 1 stycznia 2019 r. Sejm w dniu 15 grudnia br. przyjął poprawkę Senatu.

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek
17.00 - 21.00