Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 801 009 751
E-MAIL: biuro@constans.co

Weryfikacja zgłoszenia VAT-R a prawo do odliczenia VAT

Brak zarejestrowania dostawcy towaru/usługodawcy jako podatnika VAT czynnego w związku z realizacją procesu rejestracji jako taki nie pozbawia nabywcy towaru/usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego. Tak uznał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedziach na interpelacje poselskie nr 15666 i nr 15711.

Podsekretarz Stanu w odpowiedzi na przywołane interpelacje poselskie wskazał, że weryfikacja podmiotów zgłaszających się do rejestru VAT ma na celu wyeliminowanie przypadków rejestracji podmiotów, których działania skierowane są na aktywność przestępczą, a nie działalność gospodarczą.

Wyjaśnił jednocześnie, że czas trwania procedury weryfikacyjnej w znacznej mierze jest zależny od rzetelności danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R. W przypadkach gdy dane wynikające z dokumentów nie budzą wątpliwości, proces rejestracji jest krótszy.

Niemniej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników Ministerstwo Finansów skierowało do podległych organów zalecenie zintensyfikowania działań prowadzonych w procesie rejestracyjnym.

Ponadto w odpowiedzi na interpelację poselską nr 15666 Podsekretarz odniósł się do kwestii odliczenia VAT z faktur wystawionych przez przedsiębiorców oczekujących na wpis do rejestru podatników VAT. Wskazał, że brak zarejestrowania dostawcy jako podatnika VAT czynnego w związku z realizacją procesu rejestracji jako taki nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia VAT. Nabywca towarów w przypadku pojawiających się wątpliwości odnośnie kontrahenta (gdzie brak rejestracji kontrahenta stanowi istotną okoliczność, która powinna być wzięta pod uwagę) powinien jednak zachować szczególną ostrożność i przedsięwziąć wszystkie działania, jakich można od niego racjonalnie oczekiwać, w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziału w przestępstwie podatkowym. Jeżeli w wyniku dokonanej weryfikacji ustali, że dostawca nie jest wiarygodny, nie powinien dokonywać transakcji.

Podsekretarz podkreślił, że sam fakt otrzymania faktury z wykazanym VAT nie jest wystarczającą przesłanką do odliczenia VAT. Aby powstało prawo do odliczenia, u wystawcy faktury podatek VAT musi być wymagalny, co oznacza, że powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz powstała także podstawa opodatkowania z tytułu zrealizowania jednej z czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017, strona 1

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek
17.00 - 21.00