Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 801 009 751
E-MAIL: biuro@constans.co

Zmiana art. 43 ustawy o VAT od dnia 1 lipca 2017 r.

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zmiana w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług polegająca na wykreśleniu ust. 13 i 14. Oznacza to, że ze zwolnienia wyłączone zostały usługi stanowiące element usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, który to element sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia tych usług.

Konsekwencją zmian jest wprowadzony od 1 lipca 2017 r. zakaz stosowania zwolnienia z VAT do usług opartych na podwykonawstwie wykonywanym przez podmioty trzecie na rzecz podmiotów ubezpieczających lub instytucji finansowych. Podwykonawstwo to polega na wykonaniu pewnych czynności o charakterze technicznym, fizycznym bez odpowiedzialności wobec ubezpieczonych lub wobec klientów banków. Skutkiem omawianych zmian jest opodatkowanie stawką 23% świadczenia usługi stanowiącej element usługi finansowej lub ubezpieczeniowej wykonywanej przez osoby trzecie.

Należy również pamiętać, że wprowadzone zmiany spowodują wygaśnięcie interpretacji indywidualnych uzyskanych w trybie powyższych przepisów, a więc pozbawią podatników ochrony podatkowej w zakresie tych usług. W tej sytuacji, celem potwierdzenia poprawności stosowania stawki zwolnionej, należy wystąpić z nowym wnioskiem. Może się bowiem okazać, że po analizie nowych przepisów, organ podatkowy odmówi prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT.

W związku z tym, że zmiany te nie mają jeszcze oparcia w praktyce, będziemy na bieżąco informować Państwa o wyjaśnieniach lub interpretacjach Ministra Finansów w tym zakresie.
 

Przykład

Pan Jan Nowak prowadzi działalność jako osoba fizyczna w zakresie pośrednictwa w sprzedaży usług finansowych. Usługa ta jest pośrednictwem w pozyskiwaniu finansowania dla swoich przyszłych klientów. Polega na pośrednictwie pomiędzy bankami i innymi instytucjami finansowymi a klientami pana Jana. Celem tej usługi jest pozyskiwanie produktów finansowych takich jak kredyty i pożyczki hipoteczne oraz gotówkowe. Wszelkie podejmowane czynności mają na celu zawarcie umowy kredytowej między klientem a bankiem i w tym celu pan Jan podejmuje wszelkie możliwe czynności. Po zgromadzeniu przez pan Jana od swojego klienta wymaganych dokumentów, bank bada zdolność kredytową klienta i podejmuje decyzję kredytową według własnego uznania. Z tytułu świadczonych usług na rzecz swoich klientów pan Jan otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne za efekt podejmowanych działań. Jan Nowak może korzystać ze zwolnienia od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Przykład

Firma A prowadzi działalność w zakresie likwidacji szkód. Czynności wykonywane przez A to ustalanie przyczyn i okoliczności powstania szkody, szacowanie wysokości szkody (dokonanie wyceny, przygotowanie dokumentacji fotograficznej), przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia. A nie ponosi odpowiedzialności wobec poszkodowanych, wykonuje te czynności na zlecenie zakładu ubezpieczeniowego.

Od 1 lipca 2017 r. A nie może korzystać ze zwolnienia od VAT, bowiem czynności wykonywane przez tę firmę A to jedynie element usługi ubezpieczeniowej.

Przykład

Maciej Kowalski prowadzi działalność jako osoba fizyczna w zakresie zorganizowania pomocy w miejscu zdarzenia - wypadku samochodowego, naprawy uszkodzeń, holowania uszkodzonego pojazdu. Czynności te wykonuje na zlecenie firm ubezpieczeniowych. Pan Maciej nie ponosi odpowiedzialności wobec poszkodowanych, wykonuje jedynie czynności na zlecenie zakładu ubezpieczeniowego.

Od 1 lipca 2017 r. pan Maciej nie może korzystać ze zwolnienia od VAT, bowiem jego usługi to jedynie element usługi ubezpieczniowej.

Przykład

Anna Nowak prowadzi działalność jako osoba fizyczna w zakresie pośrednictwa w sprzedaży usług ubezpieczeniowych. Pani Anna zobowiązała się do informowania klientów o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia/ zakupu polisy ubezpieczeniowej, przedstawiania klientom warunków oferty ubezpieczenia, w tym przede wszystkim poinformowania o wysokości składki ubezpieczeniowej, wykonywania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia. Powyższe usługi wnioskodawca świadczy w swoim imieniu, na rzecz usługobiorcy. Celem jest doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Od każdej zawartej umowy wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji.

Anna Nowak może korzystać ze zwolnienia od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

LEGALIS - aktualności 2017-08-04

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek
17.00 - 21.00